• تهران، شهرآرا، خیابان آرش مهر، روبروی درب بوستان شهرآرا، پلاک 54
  • شماره تماس 09369851365 _ 88283410 _ 88251222 -021

الفبای موسیقی و تاریخچه پیدایش نت

%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%aa
تاریخچه پیدایش نت

در قرنهایی که نظام شش نتی گسترش یافت و به هفت نت امروزی رسید ، هجای سی بر آن افزوده شد و نیز هجای اوت که در نت خوانی دشوار بود به دو بدل گشت.در نظام الفبائی به تبعیت از تئوری یونان باستان ، و کوک سازهای آن زمان نت لا مبداء قرار گرفته و نت ها ، بر طبق همان تئوری ، با هفت حرف آغازین الفبای لاتین نامگذاری شدند.و امروزه مبدا از نت دو آغاز و به نت سی ختم میشود.
CDEFGAB
DoReMiFaSolLaSi
دورمیفاسللاسی
برای پیاده کردن ویژگی اول، یعنی نواک یا زیر و بمی خط موسیقی، ابتدا باید الفبای موسیقی را بیاموزیم.
الفبای موسیقی، ۷ نت هستند که به دو صورت در سراسر جهان نام گذاری می شوند:
الف) هجایی: در کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا و ایران استفاده می شود که از یک شعر مذهبی قرون وسطی، سروده ی کشیشی فرانسوی به نام گوییدو د. آرتسو (قرن دهم میلادی)، گرفته شده است و در ابتدا به صورت زیر بوده است:
Ut Re Mi Fa Sol La
در طول زمان به تدریج این ۶ هجا به صورت امروزی خود درآمده اند:
Do Re Mi Fa Sol La Si
ب) الفبایی: در کشورهایی چون آلمان، اتریش، انگلیس و آمریکا استفاده می شود و به صورت زیر است:
C D E F G A B
نت های معادل در این دو سیستم به صورت زیر هستند:
Do = C
Re = D
Mi = E
Fa = F
Sol = G
La = A
Si = B
نت ها به ترتیب از نت “دو” تا نت “سی” زیر می شوند و برعکس. لازم است ترتیب نت ها چه به صورت زیرشونده و چه به صورت بم شونده، از هر نتی یادگرفته شود.
از آنجایی که دامنه ی صداهای موسیقی بسیار بیشتر از ۷ نت است (بیشترین دامنه ی صوتی موسیقیایی از آن ارگ کلیساست) برای راحت شدن یادگیری از این ۷ نت به صورت تناوبی استفاده می شود.
دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل لا سی دو ر می ….
تعریف اکتاو: به فاصله ی میان هر نت تا نت هم نام بعد از خودش یک اکتاو گویند که فرکانس نت دوم در این حالت دو برابر فرکانس نت اول شده است. گفتنی است دامنه ی صدایی پیانو، ۷ اکتاو و ۲ نت و دامنه ی صدایی ارگ کلیسا ۹ اکتاو می باشد.