• تهران، شهرآرا، خیابان آرش مهر، روبروی درب بوستان شهرآرا، پلاک 54
 • 09129401590 _ 88283410 _ 88251222

آموزش نی

آموزش نی

 • Tutor Avatar
  استاد: ایمان موسی زاده
دوره ترمیک 2 ماهه جدول زمان بندی کلاس‌ها
 • کلاس خصوصی تمرینات تخصصی تکنیکهای نی و تمرینات اتود و قوی شدن دست در تکنیکهای مختلف، اجرای ریتمهای مختلف با تمپو های متفاوت برای تقویت درک ریتم
 • کلاس های گروهی تمرینات گروهی تکنیکهای نی، اجرای قطعات کنسرت، اجرای ریتمهای مختلف با تمپو های متفاوت برای تقویت درک ریتم

نواختن نی در شهرآوا

کلاس نی به صورت انفرادی و گروهی در آموزشگاه شهرآوا برگزار میگردد.

1- در کلاس های خصوصی هر هنرجو به صورت خصوصی تحت آموزش استاد مجرب نی به مدت 30 دقیقه هنر نواختن نی را فرا میگیرد.

2- در کلاس های گروه نوازی نی 

متن دوم امتحانی

متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی

متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانیمتن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانیمتن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی

متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی متن دوم امتحانی

نکته

 • متن نکته

برنامه کلاس های آموزش نی

استاد
روز کلاس
ساعت کلاس
ایمان موسی زاده
سه شنبه
۱۶ الی ۲۲

 

 • 3 زمان سخنرانی

  عنوان سخنرانی

 • تست