آکوردهای آکاردئون

نت های آکورد باس آکاردئون

آکوردهای آکاردئون با دست چپ نواخته می شود. کیس سمت چپ آکاردئون که بر روی آن دکمه های باس قرار دارند مخصوص نواختن آکورد در این ساز است. آکاردئون های مختلف تعداد ردیف های باس متفاوتی می توانند داشته باشند و از این نظر سازهای آکاردئون بر اساس باس هایی که دارند شناخته می شوند. کمترین دکمه باس در آکاردئون ۱۲ است و کامل ترین آکاردئون ۱۲۰ باس دارد. هرچه تعداد باس های یک آکاردئون بیشتر باشند ساز بزرگتر و سنگین تر خواهد بود و البته مانور بیشتری برای آکورد گرفتن هم دارد.

آکوردهای آکاردئون
مطالب مرتبط

نحوه عملکرد آکاردئون

چگونه صدای آکاردئون تولید می شود

آموزش آکاردئون

یادگیری و کلاس آکاردئون

انواع آکاردئون

آکاردئون به طور کلی دو نوع دارد
آکادمی موسیقی شهرآوا

دپارتمان سازهای کوبه‌ای

Shahravamusic95@gmail.com

۸۸۲۵۱۲۲۲